Pomůcky GVD 2022 ČR+SR PLATNÉ OD 12.12.2021

(.zip archiv, 1 GB)

Vážení uživatelé, jak jistě víte, webové stránky grafikon.eu jsou určeny k distribuci pomůcek GVD provozovatele dráhy v ČR a SR.

Pro vás uživatele jsou a budou tyto služby zdarma a bez reklam. Udržování webu při životě ale něco stojí. Ať už to jsou platby za doménu a webhosting, nebo spousta času, který tomuto projektu věnuji. Byl bych proto velmi rád, kdybyste v rámci svých možností tento web finančně podpořili. Přispějete tak na jeho provoz. Není cílem zbohatnout, ale alespoň částečná kompenzace nákladů. Každý příspěvek je samozřejmě dobrovolný a předem za něj děkuji.

Pro domácí platby - číslo účtu:
Airbank, a.s.
1344446174/3030

Pro zahraniční (SEPA) platby - číslo účtu:
IBAN: CZ3330300000001344446174
BIC: AIRACZPP


Bitte unterstützen Sie grafikon.eu. Tschechische Dienstfahrpläne für Personen- und Güterzüge. Karten von Bahnhöfen. Autos im Zug sortieren. Schlösser von Lokomotiven. Sehr geehrte Benutzer, Wie Sie sicher sind, ist die garfikon.eu-Website für die Verteilung von GVD-Geräten an die Tschechische und die Slowakische Eisenbahn bestimmt. Für Sie sind und bleiben Nutzer kostenlos und frei von Werbung. Das Internet am Leben zu erhalten ist etwas, das sich lohnt. Ob es sich um Domain- und Webhosting-Zahlungen handelt oder um viel Zeit, die ich diesem Projekt widme. Ich würde mich daher sehr freuen, wenn Sie diese Website im Rahmen Ihrer Möglichkeiten finanziell unterstützen könnten. Sie werden zu dessen Betrieb beitragen. Es ist nicht das Ziel, reich zu werden, aber zumindest teilweise Kostenkompensation. Jeder Beitrag ist natürlich freiwillig und ich danke ihm im Voraus.


Für Auslandszahlungen (SEPA):

Kontonummer:

IBAN: CZ3330300000001344446174

BIC: AIRACZPP